PORTEKİZCE YEMİNLİ TERCÜMAN

TÜRKİYE’NİN PORTEKİZCE TERCÜME – ÇEVİRİ BÜROSU

Portekizce başta Portekiz olmak üzere Brezilya, Cape Verde, Gine Bissau, Mozambik, Angola, Sao Tome ve Principe’nin resmi dilidir. Ayrıca Doğu Timor, Ekvator Ginesi ve Çin’deki Makao’da ortak resmi dil statüsüne sahiptir. Sömürgecilik dönemindeki genişlemenin bir sonucu olarak, Portekizce konuşanların kültürel varlığı Hindistan’da Goa, Daman ve Diu’da da bulunmaktadır. Portekizce, Ortaçağ Galiçya Krallığı’ndaki birkaç vulgar latin lehçesinden evrilen iber-Romans grubuna ait bir dil olup ve bazı Kelt seslerine ve sözcüklerine de sahiptir. Yaklaşık 260 milyon kişi tarafından konuşulan Portekizce, dünyada en doğal konuşulan altıncı dildir. Güney Yarımküre’de en çok konuşulan dildir. Portekizce’nin resmi olarak konuşulduğu ülkelerden Türkiye’ye getirilen ya da Türkiye’den bu ülkelere gönderilerek kullanılacak olan sözleşmeler, doğum belgeleri, diploma ve not dökümü, nüfus kayıt örneği, bekarlık ve evlilik belgeleri, beyanname, dava dosyaları, muvafakatname, vekaletname ve benzer türdeki her türlü belge ve dosyanıza ilişkin düşük maliyetli Portekizce tercüme fiyatlarımız ile sizlere profesyonel portekizce noter yeminli tercüme hizmetleri sunmaktayız. Portekizce’den Türkçe’ye ya da tersi yönünde noter yeminli olarak tercüme edilmesini talep ettiğiniz tüm evrak ve dosyalarınız, alanında uzman ve noterde yemin zaptı bulunan portekizce yeminli tercümanlarımız tarafından tercüme edilmekte, yapılan Portekizce tercüme son okuma ve uygunluk kontrollerine tabi tutulduktan sonra tarafınıza iletilmektedir.

PORTEKİZCE TEKNİK TERCÜME

Portekizce teknik çeviri daha ziyade İnşaat, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Tekstil, Telekomünikasyon, Kimya ve Kozmetik gibi alanlarda yer alan Kullanım Kılavuzu, Teknik Çizelgeler, Kurulum, Kullanım, Bakım ve Tamir Kılavuzları, Teknik ve İdari Şartnameler, Ürün Etiketleri, Kataloglar ve Broşür gibi türlerden meydana gelmekte olan tercüme hizmeti türüdür. Türkiye’nin profesyonel Portekizce Tercüme Bürosu olarak sizlere profesyonel Portekizce yeminli tercüman kadromuz ile kaliteli ve düşük maliyetli Portekizce çeviri tercüme hizmetleri vermekteyiz. Türk ve anadili Portekizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen Portekizce teknik çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz artık şansa kalmasın!

PORTEKİZCE TIBBİ TERCÜME

Portekizce tıbbi çeviri, insan sağlığı ile ilgili medikal dokümantasyon, yazılım, cihaz, ilaç ya da ilgili müfredatlar ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlamak üzere hazırlanan makalelerin çevirisine yönelik gerçekleştirilen çeviri türüdür. Ecza ürünleri, tıbbi ve medikal cihazlar, bitkisel ve organik ürünlere ait formül, şema, kullanım kılavuzu ya da içerik dosya ve dökümanları bu kapsamda tercüme edilmektedir. Gerek yüksek terminoloji kapasitemiz, gerekse nitelikli Portekizce tercümanlarımız sayesinde sizlere medikal çeviri kapsamında profesyonel dil hizmetleri sunmaktayız. Bünyemizdeki deneyimli Portekizce tercümanlarımız ve de işbirliği içerisinde bulunduğumuz Portekizce bilen hekim ve medikal uzmanlarımız sayesinde çevirinin tüm aşamalarında kusursuz hizmet anlayışını görev edinmiş bulunmaktayız. Türk ve anadili Portekizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen Portekizce tıbbi çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

PORTEKİZCE HUKUKİ TERCÜME

Portekizce hukuki çeviri, diğer Portekizce alan çevirilerine göre daha fazla incelik taşıyan, en ufak bir anlam kaymasında büyük sorunlara neden olabilecek çeviri hizmeti şeklidir. Özellikle kira sözleşmeleri, vekaletname, kuruluş sözleşmeleri ve benzer içerikli dosya ve dökümanlar bu kapsamda tercüme edilmektedir. Portekizce hukuki çeviride esas olan, çevirinin yalnızca hukuk çevirisi alanında deneyim kazanmış Portekizce tercümanlar tarafından yapılması olup, bu süreçte hukuk literatüründe kullanılan tüm Portekizce terimlerin doğru ve aslına uygun şekilde ele alınması gerekmektedir. Türk ve anadili Portekizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen Portekizce hukuki çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz artık şansa kalmasın!

PORTEKİZCE AKADEMİK VE EDEBİ TERCÜME

Portekizce akademik çeviriye yönelik gerek duyduğunuz tüm lingüistik ihtiyaçlarınız için yanınızdayız. Başta akademik makaleler, kitaplar, dergiler, bültenler, monografiler, etkinlik belgeleri (kongreler, sempozyumlar), uzman raporları, analitik yöntemler, doğrulama raporları, klinik denemeler, araştırma protokolleri, araştırma broşürleri, bilgilendirilmiş onay formu, olgu sunumu ya da hikaye, şiir, anlatı ve benzeri türdeki tüm edebi içerikleriniz için Türk ve anadili Portekizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen Portekizce akademik çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz artık şansa kalmasın!

PORTEKİZCE TİCARİ TERCÜME

Başta şirket ticari yazışmalar, acente sözleşmeleri, idari şartnameler, distribütörlük sözleşmeleri, şirket toplantı tutanakları, şirket ticaret sicil gazetesi, şirket imza sirküleri, proforma, ihale dosyaları, sigorta belgeleri, gelir tablosu, konşimento belgeleri olmak üzere, ticari faaliyetlerinize ilişkin her türlü dosya ve belgenin Portekizce çevirisinde ilk adresiniz. Portekizce Yeminli Tercüme alanında sizlere profesyonel Portekizce tercüman kadromuz ile ticari çeviri hizmetleri vermekteyiz. Türk ve anadili Portekizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen Portekizce ticari çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz artık şansa kalmasın!

PORTEKİZCE SÖZLÜ (ARDIL TERCÜME)

Portekizce ardıl çeviri daha ziyade teknik, gizli veya resmi iş toplantıları, mihmandarlık ve refakat hizmetleri, karakol, adli dava ve duruşmalarda ihtiyaç duyulan, konuşmacının bir kaç cümle söyledikten sonra ara vererek ve de tercümanın o ana kadar aldığı notlardan da faydalanarak tüm söylenenleri hedef dile aktardığı çeviri türüdür. Ardıl tercüme esnasında Portekizce tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik donanım kullanmaz. Türk ve anadili Portekizce tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen ardıl çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

PORTEKİZCE WEBSİTESİ TERCÜME

Dijital ortamların yaygınlaşmasıyla birlikte websiteleri, kişilerin ve de kurumların kimlikleri haline geldiler. Günümüz küresel dünyasında yalnızca kendi pazarları ile yetinmek istemeyen şirketler, ürünlerini, ticari markalarını ve de en önemlisi kendileri hakkında sunmak istedikleri tüm bilgi ve deneyimlerini, websiteleri aracılığıyla başta Brezilya ve Portekiz olmak üzere tüm dünya ile paylaşmaya başladılar. Bu doğrultuda websitelerini hedef kitlelere yönelik şekilde çeviren şirketler, uluslararası müşteri potansiyellerini, buna paralel olarak da kazançlarını ve tanınırlıklarını artırdılar. Türk ve anadili Portekizce Yeminli Tercüman aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen Portekizce web site çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

PORTEKİZCE YERELLEŞTİRME

Yerelleştirme bir ürün içeriğinin; belirli bir coğrafya, toplum, kültür veya pazar için geçerli dil kuralları ve kültürel özelliklere göre uyarlanmasıdır. Yerelleştirme süreci genellikle yazılım, bilgisayar oyunları ve internet siteleri için yapılacak çeviri işlemi ve bu işlemi takip eden kültürel uyarlama sürecinden meydana gelir. Bunun yanında, dublaj, altyazı, ses kaydı gibi diğer içeriklerin de uyarlanmasında yerelleştirme tekniklerinden faydalanılır. Portekizce yerelleştirme hizmetlerimiz sayesinde ürün ve hizmetlerinizi başta Brezilya olmak üzere, Portekiz, Cape Verde, Gine Bissau, Mozambik, Angolada’ki pazarlara ulaştırabilir, ilgili ülkelerin kültürel yapısı, toplumsal alışkanlıkları ve tarihi geçmişine bağlı olarak gösterdiği değişkenliği en aza indirgeyerek ürün ve hizmetlerinizin hedeflenen ülke ve toplumlar tarafından daha kolay anlaşılır olmasını ve benimsenmesini sağlayabilrsiniz. Türk ve anadili Portekizce tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen yerelleştirme hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

PORTEKİZCE DEŞİFRE (TRANSKRİPSİYON) SESLENDİRME

Portekizce video ya da ses kaydı deşifre işlemi, video ve ses kayıtlarının Portekizce tercüman tarafından dinlenerek metin hale getirilmesi ve de sonrasında istenilen dile çevrilmesi işlemidir. Portekizce deşifre ya da transkripsiyon daha ziyade konferans, toplantı, seminer, reklam, tanıtım, promosyon, film, belgesel olarak kaset, cd, dvd ve medya formatlarında kaydedilmiş içeriklerin Portekizce dil uzmanları tarafından deşifre edilerek Türkçe ya da Portekizce dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde word, pdf ve benzeri formatlarda sunulması şeklinde tamamlanan hizmettir. Türk ve anadili Portekizce tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen deşifre ve seslendirme hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

PORTEKİZCE METİN KONTROL (REDAKSİYON)

Portekizce metin kontrol hizmeti bir çalışmanın ya da gerçekleştirilmiş bir tercüme hizmetinin dil ve kelime bilgisi konusunda uzman bir filolog tarafından incelenmesi ve mevcut dil ve kelime bilgisi hatalarının giderilmesi sürecidir. Portekizce metinlerinizin anlam ve biçim açısından en iyi hale gelmesi için gerekli olan metin kontrol işlemi, sadece metnin diline ve o dilin kurallarına hakim olan deneyimli bir Portekizce tercüman tarafından yapılmalıdır. Türk ve anadili Portekizce tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen metin kontrol hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

Portekizce çeviri hizmeti satın almak istiyorsunuz; fakat belgelerinizin kullanılacak olan ülkede çeviri dilinden kaynaklanan bir anlaşmazlık yaratıp yaratmayacağı konusunda endişeleriniz mi var? Belgelerinizi kullanmak istediğiniz ülkeyi belirtin işlemlerimizi bu doğrultuda yürütelim.

Türkçe Brezilya Portekizcesi Portekiz Portekizcesi
banyo banheiro casa de banho
kimlik belgesi carteira de identidade bilhete de identidade
cep telefonu celular telemóvel
otobüs ônibus autocarro
dondurma sorvete gelado
açacak abridor tira-cápsulas
sandviç sanduíche sandes

Etiketler: portekizce tercüme, portekizce tercüman, portekizce tercüme bürosu, portekizce tercüme fiyatları, portekizce noter onaylı tercüme, portekizce yeminli tercüme, portekizce noter yeminli tercüme, portekizce çeviri ücretleri, portekizce yeminli tercüman

Portekizce noter yeminli ya da doğrudan tercüme işlemi gerçekleştirilecek evraklarınızın fiyatlandırılmasında kelime/karakter sayısı önemli rol oynar. Portekizce tercüme ücreti Portekizce yeminli tercümanlarımız tarafından çevrilecek metnin boşluksuz karakter sayısı üzerinden hesaplanır. Bu kapsamda Microsoft Word üzerinde yer alan kelime ya da boşluksuz karakter sayısı esas alınır. Diploma tercümesi, ehliyet tercümesi, kimlik tercümesi, pasaport tercümesi, öğrenci belgesi tercümesi ve nüfus kayıt örneği gibi standart belge tercüme fiyatları ilgili hedef dile göre 50 TL ile 100 TL arasında farklılık gösterebilmektedir. Portekizce çeviri ve noter onaylı tercüme fiyatlarımız hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede resmi olarak kullanılmasına olanak sağlayan bir belge onay sistemidir. Portekizce’ye tercüme edilen evrakların uluslararası olarak kullanılmasına olanak sağlayan apostil şerhi yalnızca apostil tarafı ülkelerde geçerlidir. Apostil tarafı olmayan ülkelerde kullanılacak belgeler ise Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanarak geçerlilik kazanır. Apostil işlemleri çoğunlukla ücretsiz olup, dışişleri onay işlemi ücrete tabidir.

Hizmet bölgelerimiz:

Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

Portekiz Elçiliği tarafından yürütülmekte olan yeni düzenleme doğrultusunda, Ankara’daki Portekiz Elçiliği belge onay işlemlerini tek elden yürütmekteyiz. Başta Adli Sicil Kaydı, Formül A, Formül B, Formül C, Evlenme Cüzdanı, Nüfus Kayıt Örneği, Diploma, Transkript, Çalışma Belgeleri, İkamet ve benzeri başvuru evraklarınız olmak üzere özellikle Golden Visa evraklarınız titizlikle çevrilmekte, noter onayına müteakip Kaymakamlık ya da Valilikler aracılığı ile apostil işlemine tabi tutulmaktadır. Apostil işlemleri sonrasında belgeleriniz tarafımızca Portekiz Elçiliği’ne ibraz edilmekte, onay işlemleri sonrasında dilerseniz elden dilerseniz adresinize ulaştırılmaktadır.

Onay İşlemlerine İlişkin Önemli Bilgiler:

  • Onay işlemleri yalnızca Çarşamba günleri ve Portekiz Elçiliği huzurunda gerçekleştirilmektedir.
  • İşlem ve harç ücretleri belgelere göre değişiklik göstermektedir.
  • Elçilik huzurunda onay işlemine tabi tutulacak belgelerin aslından tercüme edilmiş olması ve ilgili tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın tercüme edilen içeriğin doğru ve aslına uygun olduğunu elçilik huzurunda beyan etmesi gerekir.

Portekizce başta Portekiz olmak üzere Brezilya, Cape Verde, Gine Bissau, Mozambik, Angola, Sao Tome ve Principe’nin resmi dilidir. Ayrıca Doğu Timor, Ekvator Ginesi ve Çin’deki Makao’da ortak resmi dil statüsüne sahiptir. Yaklaşık 260 milyon kişi tarafından konuşulan Portekizce, dünyada en doğal konuşulan altıncı dildir. Güney Yarımküre’de en çok konuşulan dildir. Portekizce’nin resmi olarak konuşulduğu ülkelerden Türkiye’ye getirilen ya da Türkiye’den bu ülkelere gönderilerek kullanılacak olan sözleşmeler, doğum belgeleri, diploma ve not dökümü, nüfus kayıt, bekarlık ve evlilik belgeleri, beyanname, dava, muvafakatname, vekaletname ve benzer türdeki her türlü belgenize ilişkin düşük maliyetli Portekizce tercüme fiyatlarımız ile sizlere profesyonel noter yeminli tercüme hizmetleri sunmaktayız. Portekizce’den Türkçe’ye ya da tersi yönünde noter onaylı olarak tercüme edilmesini talep ettiğiniz tüm evrak ve dosyalarınız, alanında uzman ve yemin zaptı bulunan portekizce yeminli tercümanlarımız tarafından tercüme edilmekte, uygunluk kontrollerine tabi tutulduktan sonra tarafınıza iletilmektedir.

PORTEKİZCE TEKNİK TERCÜME

Portekizce teknik çeviri daha ziyade İnşaat, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, Tekstil, Telekomünikasyon, Kimya ve Kozmetik gibi alanlarda yer alan Kullanım Kılavuzu, Teknik Çizelgeler, Kurulum, Kullanım, Bakım ve Tamir Kılavuzları, Teknik ve İdari Şartnameler, Ürün Etiketleri, Kataloglar ve Broşür gibi türlerden meydana gelmekte olan tercüme hizmeti türüdür. Türkiye’nin profesyonel Portekizce Tercüme Bürosu olarak sizlere profesyonel Portekizce yeminli tercüman kadromuz ile kaliteli ve düşük maliyetli Portekizce çeviri tercüme hizmetleri vermekteyiz. Türk ve anadili Portekizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen Portekizce teknik çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz artık şansa kalmasın!

PORTEKİZCE TIBBİ TERCÜME

Portekizce tıbbi çeviri, insan sağlığı ile ilgili medikal dokümantasyon, yazılım, cihaz, ilaç ya da ilgili müfredatlar ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlamak üzere hazırlanan makalelerin çevirisine yönelik gerçekleştirilen çeviri türüdür. Ecza ürünleri, tıbbi ve medikal cihazlar, bitkisel ve organik ürünlere ait formül, şema, kullanım kılavuzu ya da içerik dosya ve dökümanları bu kapsamda tercüme edilmektedir. Gerek yüksek terminoloji kapasitemiz, gerekse nitelikli Portekizce tercümanlarımız sayesinde sizlere medikal çeviri kapsamında profesyonel dil hizmetleri sunmaktayız. Bünyemizdeki deneyimli Portekizce tercümanlarımız ve de işbirliği içerisinde bulunduğumuz Portekizce bilen hekim ve medikal uzmanlarımız sayesinde çevirinin tüm aşamalarında kusursuz hizmet anlayışını görev edinmiş bulunmaktayız. Türk ve anadili Portekizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen Portekizce tıbbi çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

PORTEKİZCE HUKUKİ TERCÜME

Portekizce hukuki çeviri, diğer Portekizce alan çevirilerine göre daha fazla incelik taşıyan, en ufak bir anlam kaymasında büyük sorunlara neden olabilecek çeviri hizmeti şeklidir. Özellikle kira sözleşmeleri, vekaletname, kuruluş sözleşmeleri ve benzer içerikli dosya ve dökümanlar bu kapsamda tercüme edilmektedir. Portekizce hukuki çeviride esas olan, çevirinin yalnızca hukuk çevirisi alanında deneyim kazanmış Portekizce tercümanlar tarafından yapılması olup, bu süreçte hukuk literatüründe kullanılan tüm Portekizce terimlerin doğru ve aslına uygun şekilde ele alınması gerekmektedir. Türk ve anadili Portekizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen Portekizce hukuki çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz artık şansa kalmasın!

PORTEKİZCE AKADEMİK TERCÜME

Portekizce akademik çeviriye yönelik gerek duyduğunuz tüm lingüistik ihtiyaçlarınız için yanınızdayız. Başta akademik makaleler, kitaplar, dergiler, bültenler, monografiler, etkinlik belgeleri (kongreler, sempozyumlar), uzman raporları, analitik yöntemler, doğrulama raporları, klinik denemeler, araştırma protokolleri, araştırma broşürleri, bilgilendirilmiş onay formu, olgu sunumu ya da hikaye, şiir, anlatı ve benzeri türdeki tüm edebi içerikleriniz için Türk ve anadili Portekizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen Portekizce akademik çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz artık şansa kalmasın!

PORTEKİZCE TİCARİ TERCÜME

Başta şirket ticari yazışmalar, acente sözleşmeleri, idari şartnameler, distribütörlük sözleşmeleri, şirket toplantı tutanakları, şirket ticaret sicil gazetesi, şirket imza sirküleri, proforma, ihale dosyaları, sigorta belgeleri, gelir tablosu, konşimento belgeleri olmak üzere, ticari faaliyetlerinize ilişkin her türlü dosya ve belgenin Portekizce çevirisinde ilk adresiniz. Portekizce Yeminli Tercüme alanında sizlere profesyonel Portekizce tercüman kadromuz ile ticari çeviri hizmetleri vermekteyiz. Türk ve anadili Portekizce olan tercümanlarımız aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen Portekizce ticari çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz artık şansa kalmasın!

PORTEKİZCE SÖZLÜ (ARDIL TERCÜME)

Portekizce ardıl çeviri daha ziyade teknik, gizli veya resmi iş toplantıları, mihmandarlık ve refakat hizmetleri, karakol, adli dava ve duruşmalarda ihtiyaç duyulan, konuşmacının bir kaç cümle söyledikten sonra ara vererek ve de tercümanın o ana kadar aldığı notlardan da faydalanarak tüm söylenenleri hedef dile aktardığı çeviri türüdür. Ardıl tercüme esnasında Portekizce tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik donanım kullanmaz. Türk ve anadili Portekizce tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen ardıl çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

PORTEKİZCE WEBSİTESİ TERCÜME

Dijital ortamların yaygınlaşmasıyla birlikte websiteleri, kişilerin ve de kurumların kimlikleri haline geldiler. Günümüz küresel dünyasında yalnızca kendi pazarları ile yetinmek istemeyen şirketler, ürünlerini, ticari markalarını ve de en önemlisi kendileri hakkında sunmak istedikleri tüm bilgi ve deneyimlerini, websiteleri aracılığıyla başta Brezilya ve Portekiz olmak üzere tüm dünya ile paylaşmaya başladılar. Bu doğrultuda websitelerini hedef kitlelere yönelik şekilde çeviren şirketler, uluslararası müşteri potansiyellerini, buna paralel olarak da kazançlarını ve tanınırlıklarını artırdılar. Türk ve anadili Portekizce Yeminli Tercüman aracılığıyla çevirisi, kontrolü ve son okuması gerçekleştirilen Portekizce web site çeviri hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

PORTEKİZCE YERELLEŞTİRME

Yerelleştirme bir ürün içeriğinin; belirli bir coğrafya, toplum, kültür veya pazar için geçerli dil kuralları ve kültürel özelliklere göre uyarlanmasıdır. Yerelleştirme süreci genellikle yazılım, bilgisayar oyunları ve internet siteleri için yapılacak çeviri işlemi ve bu işlemi takip eden kültürel uyarlama sürecinden meydana gelir. Bunun yanında, dublaj, altyazı, ses kaydı gibi diğer içeriklerin de uyarlanmasında yerelleştirme tekniklerinden faydalanılır. Portekizce yerelleştirme hizmetlerimiz sayesinde ürün ve hizmetlerinizi başta Portekiz olmak üzere Brezilya, Cape Verde, Gine Bissau, Mozambik, Angola’daki pazarlara ulaştırabilir, ilgili ülkelerin kültürel yapısı, toplumsal alışkanlıkları ve tarihi geçmişine bağlı olarak gösterdiği değişkenliği en aza indirgeyerek ürün ve hizmetlerinizin hedeflenen ülke ve toplumlar tarafından daha kolay anlaşılır olmasını ve benimsenmesini sağlayabilrsiniz. Türk ve anadili Portekizce tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen yerelleştirme hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

PORTEKİZCE DEŞİFRE

Portekizce video ya da ses kaydı deşifre işlemi, video ve ses kayıtlarının Portekizce tercüman tarafından dinlenerek metin hale getirilmesi ve de sonrasında istenilen dile çevrilmesi işlemidir. Portekizce deşifre ya da transkripsiyon daha ziyade konferans, toplantı, seminer, reklam, tanıtım, promosyon, film, belgesel olarak kaset, cd, dvd ve medya formatlarında kaydedilmiş içeriklerin Portekizce dil uzmanları tarafından deşifre edilerek Türkçe ya da Portekizce dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde word, pdf ve benzeri formatlarda sunulması şeklinde tamamlanan hizmettir. Türk ve anadili Portekizce tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen deşifre ve seslendirme hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

PORTEKİZCE METİN KONTROL

Portekizce metin kontrol hizmeti bir çalışmanın ya da gerçekleştirilmiş bir tercüme hizmetinin dil ve kelime bilgisi konusunda uzman bir filolog tarafından incelenmesi ve mevcut dil ve kelime bilgisi hatalarının giderilmesi sürecidir. Portekizce metinlerinizin anlam ve biçim açısından en iyi hale gelmesi için gerekli olan metin kontrol işlemi, sadece metnin diline ve o dilin kurallarına hakim olan deneyimli bir Portekizce tercüman tarafından yapılmalıdır. Türk ve anadili Portekizce tercümanlarımız aracılığıyla gerçekleştirilen metin kontrol hizmetlerimiz sayesinde işiniz asla şansa kalmasın!

Portekiz Elçiliği tarafından yürütülmekte olan yeni düzenleme doğrultusunda, Ankara’daki Portekiz Elçiliği belge onay işlemlerini tek elden yürütmekteyiz. Başta Adli Sicil Kaydı, Formül A, Formül B, Formül C, Evlenme Cüzdanı, Nüfus Kayıt Örneği, Diploma, Transkript, Çalışma Belgeleri, İkamet ve benzeri başvuru evraklarınız olmak üzere özellikle Golden Visa evraklarınız titizlikle çevrilmekte, noter onayına müteakip Kaymakamlık ya da Valilikler aracılığı ile apostil işlemine tabi tutulmaktadır. Apostil işlemleri sonrasında belgeleriniz tarafımızca Portekiz Elçiliği’ne ibraz edilmekte, onay işlemleri sonrasında dilerseniz elden dilerseniz adresinize ulaştırılmaktadır.

Onay İşlemlerine İlişkin Önemli Bilgiler:

  • Onay işlemleri yalnızca Çarşamba günleri ve Portekiz Elçiliği huzurunda tercümanın bulunması ile gerçekleştirilmektedir.
  • İşlem ve harç ücretleri belgelere göre değişiklik göstermektedir. 
  • Elçilik huzurunda onay işlemine tabi tutulacak belgelerin aslından tercüme edilmiş olması ve ilgili tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın tercüme edilen içeriğin doğru ve aslına uygun olduğunu elçilik huzurunda beyan etmesi gerekir.

İletişime Geçin

Yaklaşık 260 milyon kişi tarafından konuşulan Portekizce’nin resmi dil olduğu ülkelerde kullanılacak her türlü belge ve dosyanıza ilişkin düşük maliyetli tercüme ücretleri ile sizlere profesyonel portekizce noter yeminli tercüme hizmetleri sunmaktayız.

» Adres:
Mithatpaşa Caddesi İnal İşhanı 31/4 Kızılay,  Ankara – Türkiye

» Telefon:
+90 312 419 95 61 ya da +90 545 889 86 00 (WhatsApp)

» E-mail:
gurkoktercume06@gmail.com

 

İLETİŞİME GEÇİN

Yaklaşık 260 milyon kişi tarafından konuşulan Portekizce’nin resmi dil olduğu ülkelerde kullanılacak her türlü belge ve dosyanıza ilişkin düşük maliyetli tercüme ücretleri ile sizlere profesyonel portekizce noter yeminli tercüme hizmetleri sunmaktayız.

» Adres:
Mithatpaşa Caddesi İnal İşhanı 31/4 Kızılay,  Ankara – Türkiye

» Telefon:
+90 312 419 95 61 ya da +90 545 889 86 00

» E-mail:
gurkoktercume06@gmail.com